JUAN LUIS GOSÁLVEZ: ” ESTEM MILLORANT LA SOCIETAT A TRAVÉS DE LA NOSTRA FEINA”

Foto del día 16-04-2012 a la(s) 0912 #2.jpg

Som en Juan Luís Gosalvez Palmeiro i estic fent pràctiques al servei de prevenció PREVIS S.L.
En aquests 3 mesos de pràctiques estic aprenent a fer feina pròpia de tècnic en prevenció de riscs professionals.
Durant la jornada realitzem visites a empreses de sectors diversos com ara (construcció, marmoleries, hotels, restaurants, supermercats, electricistes, agricultors…). Personalment dir que m´agrada molt aquest tipus de feina perquè resulta dinàmica (es combina feina d´oficina amb feina de camp). Aquesta feina té una vessant molt maca ja que la nostra figura resulta útil per a millorar les condicions de treball dels treballadors perquè ajudem assessorant a les empreses a prevenir riscs existents en el treball.
Assessoram mitjançant les avaluacions de riscs, planificant l´implantació de les mesures preventives, donant formació als treballadors per a que augmentin el seu coneixement del procés laboral i les condicions de seguretat del seu lloc de treball.
Nosaltres estem fent un bé a sa comunitat. Estem millorant la societat a través de la nostra feina. Estem fent desenvolupar una conscienciació dels riscs del treball i la necessitat d’implantar uns procediments de feina òptims en el món laboral. Estic encantat. És vocacional.