Els alumnes de Prevenció participen en el simulacre d’evacuació de l’Aeroport de Menorca

Els alumnes del cicle formatiu de Prevenció de Riscos Professionals van participar el dimarts 29 de novembre al simulacre d’evacuació efectuat a l’aeroport de Menorca pel personal d’AENA. Podeu comprovar que tant a la nota de premsa d’AENA, com al diari local Diario Menorca i al diari digital Menorcadiario, en van destacar aquesta participació en la notícia sobre el simulacre.

A les 16 hores es va activar la senyal d’un detector de fum òptic situat a la cafeteria a la zona nord d’embarcaments. Aquesta alarma va ser transmesa al Centre de Seguretat de l’aeroport i aquest posteriorment va donar avís al CECOA ( Centre de Coordinació aeroportuària) i al cap de vigilància. Després de la verificació de la emergència, en forma de conat d’incendi, i davant la impossibilitat de neutralitzar-lo amb els medis disponibles a la zona (extintors), es va activar el pla d’emergència. Es va avisar al Servei d’extinció d’incendis de l’aeroport, a direcció, als serveis de manteniment i a seguretat, així con a les forces de seguretat de l’Estat.

Des del Centre de Coordinació  d’emergències es va decidir que era necessària l’evacuació de la zona nord d’embarcaments i la zona comercial. Els equips d’alarma i evacuació van traslladar als passatgers al punt de reunió situat a la zona aire.

Una vegada controlat l’incendi i verificada la inexistència de fum els passatgers van poder tornar a l’àrea  d’embarcaments i es va restablir la normalitat.

Desprès d’aquest exercici, el personal que va participar es va reunir per poder analitzar la seqüència d’actuació, així com les possibles accions per a millorar la coordinació del grups que van intervenir en el procés.

Pels alumnes de 2n del cicle formatiu va ser una experiència molt interessant i positiva degut a que van veure a la pràctica els coneixements teòrics impartits al mòdul d’emergències. Els alumnes de 1r curs, encara que no han iniciat el mòdul d’Emergències, també pensen que ha estat una experiència molt constructiva poder veure les dificultats a l’hora de coordinar els diferents agents que han d’intervenir en una emergència d’una instal·lació com la d’un aeroport.

La realització de simulacres és una de les activitats que fan els Tècnics de Prevenció de Riscos Professionals. Segons la Norma Básica de Autoprotección d’ambit nacional i el D 8/2004 d’àmbit autonòmic,  les empreses que tinguin un nivell de risc determinat o es dediquin a unes activitats específiques tenen el deure d’elaborar un pla d’autoprotecció. Els simulacres serveixen per comprovar si el pla d’emergències s’ha implantat correctament i el seus components i equips tenen prous coneixements sobre els procediments i actuacions en cas d’emergència.